ACTE DE FE

Grandia / Juvanteny / Martorell / Vilajuana


En escena el 28 de maig

Acte de fe és una exploració de la nostra relació amb la tecnologia, amb les similituds que tenim amb la religió, i amb les eines implicades en ambdós processos (jerarquia, simbologia i iconografia, gestió de l'ànima, poder, arquitectura…), i de l'impacte que té aquesta relació en nosaltres mateixos. 

Acte de fe entrelliga els rites de pas amb els protocols de xarxes, la simbologia litúrgica i el MIDI com a canals de comunicació, l'ànima i el perfil digital, i explora les jerarquies establertes per presentar en un sol pla humanitat i màquina/déu.