Teatres i teatrets d'Osona

        

 

 

 

 

L’Auditori Teatre de Calldetenes, L’Atlàntida - Centre d'Arts Escèniques d'Osona (Vic) i el Teatre Cirvianum de Torelló, TEATRES D’OSONA per a la promoció i difusió de programacions professionals estables d’arts escèniques i de la creació escènica a Osona.

Els tres teatres municipals que mantenim una programació estable d’arts escèniques professionals a la comarca d’Osona ens ajuntem sota la denominació TEATRES D’OSONA per tal de col·laborar en la promoció i difusió de les arts escèniques a la comarca i donar suport als creadors d’Osona en aquest àmbit.

Per tal de posar a la pràctica aquestes intencions, en un inici ens proposem les següents línies d’actuació:

  • Reunir-nos periòdicament per tal de consensuar i coordinar les programacions estables d’arts escèniques per tal de donar una oferta àmplia de qualitat i variada d’arts escèniques a la comarca d’Osona, en la recerca de la màxima rendibilització dels recursos econòmics i tècnics dels teatre osonencs.
  • Donar suport als creadors osonencs en les arts escèniques. Es volen trobar fórmules que permetin donar suport a les persones i grups osonencs que treballen en la creació escènica i facilitar l’accés d’aquests als equipaments, així, inicialment, s’incidirà en dues línies d’actuació:

 

Aquestes dues línies d’actuació tindran els condicionants i consideracions següents:


CONTRACTACIÓ D’ESPECTACLES DE PRODUCCIÓ OSONENCA:

Els teatres del col·lectiu TEATRES D’OSONA es comprometen individualment a la contractació un cop cada semestre com a mínim, d’un espectacle produït per creadors o grups osonencs, depenent sempre de que les condicions tècniques i/o econòmiques de la proposta siguin assumibles per cada teatre.
 


SUPORTS A PROJECTES DE CREACIÓ I A LA PRODUCCIÓ D’ARTS ESCÈNIQUES D’OSONA:

Els teatres del col·lectiu TEATRES D’OSONA es comprometen conjuntament un cop cada semestre a donar suport com a mínim a UN PROJECTE D’ARTS ESCÈNIQUES proposat per creadors o grups osonencs.