NUYE - Suspès

Companyia de circ eia


En escena el 27 de maig

- Preestrena de l'espectacle -

NUYE és un projecte de creació per a sis acròbates que vol explorar els diferents aspectes de les relacions de parella.

Com a acròbates, les dinàmiques de parella representen el nostre dia a dia. Estem constantment en contacte amb l’altra persona, ens toquem i ens comuniquem molt profundament de manera no verbal... Sempre estem gestionant els estats d’ànims, la càrrega física i les emocions de l’altre.

Parlar de la parella és una manera molt directa per parlar de la comunicació entre les persones i posar en valor els sentiments d’equilibri, confiança i compromís, necessaris per emprendre un camí compartit.

En un moment històric i social de profunda reflexió sobre la reestructuració de les relacions humanes a diferents nivells (gènere, binarisme, identitat, comunitat), ens sembla coherent compartir el nostre punt de vista, emfatitzant de nou l’acceptació de les diferències i el respecte cap a les singularitats, com a alternativa a l’increment de l’individualisme i polarització de pensaments que provoquen una pèrdua de comunicació i empatia important.