PARNÉ

Amb Glòria Ribera


En escena el 06 de febrer

Un espectacle de creació i innovació de les varietats, els cuplets i la revista.

Amb l’humor per bandera, replantejo el fet escènic com una experiència transversal davant d’una nova falsa normalitat. Un collage de política i glamur que reivindica els cuplets dels anys vint, les vedets i la vida més enllà de la norma. Gènere i poder són els principals pilars de totes aquelles cançons censurades ara fa cent anys i potser demà…

PARNÉ neix de la fascinació per les cupletistes i la voluntat de reivindicar-les tot desenterrant-ne les paraules. Les cupletistes eren figures modernistes mediàtiques que van quedar anorreades per la postguerra i el feixisme. El meu objectiu és difondre les seves paraules i també les seves formes, totalment desacomplexades, valentes i políticament compromeses.

Reviso l’avantguarda del dadaisme que representen les cupletistes per tal de mantenir-ne l’escàndol que el discurs de la història de l’art no ha sabut transmetre: gènere i política, i contragènere i censura com a segona cara de la moneda. Des d’una mirada postfuturista, reestimulo l’humor aparentment disfuncional del segle XX per tal de recomposar-lo i mostrar a l’espectador allò que vol veure i també el que no.