TRADERE

Cia. Laia Santanach


En escena el 10 de març

Tradere és una proposta de dansa contemporània i música electrònica en viu que investiga al voltant de certes pràctiques tradicionals occidentals...

...que impliquen el cos; un cos que s’exposa i que sacrifica la seva integritat física, posant-la en límit i en risc, per tradició, creença i estima i per crear comunitat dins una festivitat.

Tradere és el raonament personal de la paraula tradició amb el seu significat i les seves connotacions relacionades en la creació del moviment en un espai i un temps.

La tradició és el conjunt de coneixements, costums i creences que es transmeten de generació en generació per considerar-se d’alt valor per a la cultura d’un territori.

Una reflexió de la necessitat humana de mantenir generacionalment diverses tradicions vigents a dia d’avui, precisament per la implicació d’aquest cos en risc i en perill per la seva integritat física.

Idea i direcció: Laia Santanach

Creació i intèrprets: Anna Hierro, Mario G. Sáez, Carlos Martorell, Julia Sanz i Laia Santanach

Música original: Carlos Martorell

Coproducció del Mercat de les Flors